Waar komt de mindfulnesstraining vandaan?

Omstreeks 1985 ontwikkelde Jon Kabat-Zinn de mindfulnesstraining. Hij werkte als microbioloog en deed wetenschappelijk onderzoek naar gevolgen van stress. Vanuit zijn eigen belangstelling voor boeddhistische meditatie en zijn yogabeoefening, de uitkomsten van stressonderzoek ontwikkelde hij de training die hij Mindfulness Based Stress Reduction - MBSR noemde.

Zo’n 10 jaar later ontstond bij een aantal cognitief therapeuten, onder leiding van Mark Williams, die een methode zochten om terugval van depressie tegen te gaan, belangstelling voor MBSR en ontwikkelden zij de Mindfulness Based Cognitive Therapy – MBCT. MBSR volgt een vast protocol. Dit is gebaseerd op Westerse wetenschappelijke kennis uit de medische biologie en de psychologie, en op Oosterse psychologische kennis en vaardigheden als meditatie en yoga. De training richt zich op het inzetten van de eigen kracht, mindfulness, bij het hanteren van stress, pijn en ziekte. De training wordt wereldwijd aangeboden in ziekenhuizen, bedrijven, privépraktijken en scholen. De effecten en werkingsmechanismen van MBSR zijn vanaf het begin onderwerp geweest van wetenschappelijk onderzoek.

In de mindfulnesstraining die Caroline aanbiedt zijn de belangrijkste elementen van MBSR en MBCT samengebracht.

Mindfulness en wetenschap

Sinds de minfulnesstraining ontwikkeld werd zijn er talloze wetenschappelijke onderzoeken gepubliceerd over de effecten van mindfulness. Onderzoek is verricht naar:
Psycho-somatische klachten, onbegrepen pijn klachten, slaapstoornissen, chronische ziekte en chronische pijn, psoriasis , klanker, neurofysiologie en hersen activiteit, aandacht en concentratie, depressie, eetstoornissen, burn-out, ADD en ADHD bij kinderen, ziekteverschijnselen voortvloeiend uit stress en spanning

Meer lezen over onderzoek naar de effecten van mindfulness
University of Massachusetts Medical Center en University of Bangor in Wales (UK).

Vergoeding door ziektekostenverzekeraar

Ik ben gecertificeerd mindfulnesstrainer en lid van de beroepsvereniging NVMB de Nederlandse Vereniging van Mindfulness Beoefenaren. Er is een lijst beschikbaar van ziektekostenverzekeraars die de training vergoeden.
Voor mensen met een kleine beurs is in overleg korting mogelijk.